RUN TELL LOVE MUM

วิ่งบอกรักแม่ ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565
ณ พุทธมณฑลสมุทรสาคร สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรสาคร

ปิดรับสมัครออนไลน์

 • 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท
  ชาย : รุ่น 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี , 70 ปีขึ้นไป
  หญิง : รุ่น 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
 • 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท
  ชาย/หญิง รุ่น
  อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60ปีขึ้นไป
 • 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
 • VIP (ค่าสมัคร 1,000 บาท) สามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะ

การสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์ วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 10.00-20.00 น.
  สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ ณ ณ.พุทธมณฑลสมุทรสาคร สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรสาคร
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์ กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 50 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 20 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว (สำหรับ VIP รับเสื้อโปโล), ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน

ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยแต่ละรุ่นลำดับที่ 1 - 5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
ประเภท 3 กิโลเมตร ไม่มีการแข่งขัน
ถ้วยแฟนซี 20 รางวัล
รางวัลนักวิ่งอายุน้อยที่สุด-อายุเยอะที่สุด เเบ่งชาย-หญิง รวม 4 รางวัล

 • วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565
  - รับเสื้อ-เบอร์ ตั้งแต่ เวลา 10.00-20.00 น. ณ ณ.พุทธมณฑลสมุทรสาคร สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรสาคร
 • วันอาทิตย์ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565
  - 04.00 น.เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโควิค 19 ก่อนเข้างาน
  - 05.15 น.ประธานกล่าวรายงานเปิดงาน
  - 05.30 น.แอโรบิก วอร์มร่างกาย
  - 05.45 น.เช็คอินก่อนปล่อยตัว
  - 06.00 น.ปล่อยตัว ระยะ 10 กิโลเมตร
  - 06.15 น.ปล่อยตัว ระยะ 5 กิโลเมตร
  - 06.20 น.ปล่อยตัว ระยะ 3 กิโลเมตร
  - 07.30 น.มอบรางวัล
  - 08.30 น.ปิดงาน

ติดต่อ-สอบถาม
☎️ 063-3519463 คุณเจี้ยบ
☎️ 089-4400665 คุณปูเป้